သင့္ခႏၶာကိုယ္အေၾကာင္း တေစ့တေစာင္း (၂) လွ်ာ

လူသားတို႔သည္ လွ်ာကို အာ႐ုံငါးပါးထဲတြင္ မ်က္စိနဲ႔ နားေလာက္အေရးမႀကီးဟု ေယဘူယ် သတ္မွတ္ထားၾကပါတယ္။ လူသားတို႔ရဲ႕ လွ်ာသည္တျခားေသာ တိရိစာၦန္မ်ားရဲ႕ လွ်ာနဲ႔ မတူေပ။ ဖားရဲ႕ လွ်ာသည္ ပိုးမႊားေတြကို ဖမ္းယူ စားသုံးႏိုင္ရာမွာ အသုံးက်ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လူသားတို႔ရဲ႕ လွ်ာသည္ လုပ္ငန္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား လုပ္ေဆာင္တဲ့ေနရာမွာ ပါပါတယ္။

လွ်ာကို ဘာေတြနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းထားလဲ
-တကယ္ေတာ့ လွ်ာဆိုတာ ႂကြက္သားစိုင္ႀကီး တစ္ခုသာ။
-ထိုႂကြက္သားကို အေပၚယံမွာ အေျမႇးပါးနဲ႔ ဖုံးအုပ္ထားပါတယ္။
-လွ်ာရဲ႕ အေပၚယံ မ်က္ႏွာျပင္မွာ အာ႐ုံခံတဲ့ အဖုကေလးေတြပါပါတယ္။ ထိုအဖု ကေလးမ်ားသည္ လွ်ာေအာက္ လွ်ာေဘးေတြမွာလည္း ရွိပါေသးတယ္။
-လွ်ာကို အာ႐ုံေၾကာေတြနဲ႔လည္း ေထာက္ပံ့ ေပးထားပါတယ္။

လွ်ာရဲ႕လုပ္ငန္း ေဆာင္တာေတြက ဘာေတြလဲ
-စားေသာက္လိုက္တဲ့ အစားအေသာက္ေတြရဲ႕ အရသာ ခံစား သိမႈမွာ ပါတယ္။ စားလိုက္တဲ့အစားအေသာက္ေတြကို သြားက ဝါးၿပီး တံေတြးရည္နဲ႔ ေရာထားတဲ့ အစာအစိတ္အပိုင္းကေလးမ်ားကိုလွ်ာရဲ႕ အာ႐ုံဖုကေလးေတြက အာ႐ုံခံႏိုင္ပါတယ္။ လွ်ာရဲ႕ အေရွ႕ပိုင္းက အငန္ ၊အလယ္က အခ်ိဳ အေနာက္က အခါး ၊ လွ်ာေဘးက အခ်ဥ္ေတြကို အာ႐ုံခံႏိုင္ပါတယ္။ စပ္ျခင္းဆိုတာ တကယ္ေတာ့ လွ်ာရဲ႕ အာ႐ုံဖုေလးေတြက စားလိုက္တဲ့ အစားအေသာက္ေၾကာင့္ နာတာကိုခံစားရတဲ့ သိမႈပါ။

-လွ်ာက သြားက ဝါးၿပီး ျဖစ္လာတဲ့ အ႐ြယ္အစားေသးသြားတဲ့ အစာမ်ားကို တံေတြးနဲ႔ ေရာလုံးကာ မ်ိဳခ်ရလြယ္ေအာင္ လုပ္ေပးတယ္။
-အစားအေသာက္မ်ိဳခ်တဲ့အခါ လွ်ာရဲ႕ ထိပ္ပိုင္းက ျမင့္သြားၿပီး မာတဲ့ အာေခါင္ကိုသြားထိကာ အစာမ်ားကို လည္မ်ိဳထဲ ဆင္းေအာင္ ေထာက္ကူေပးတယ္။
-ခံတြင္းထဲမွာ စားေသာက္ၿပီး က်န္ခဲ့တဲ့ စားႂကြင္းစားက်န္မ်ားကိုလည္း ရွင္းေပးေသးတယ္။ သြားႀကိဳသြားၾကား ညပ္ေနေသာ စားႂကြင္းမ်ားကို လွ်ာတထိုးထိုးနဲ႔ဖယ္ရွားၾကဖူးမွာပါ။
-လွ်ာသည္ လူသားတို႔အၾကား အေရးႀကီးတဲ့ ဆက္သြယ္မႈတစ္ခုျဖစ္တဲ့ စကားေျပာဆို အသံထြက္ဖို႔ အဓိက ေနရာက ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ေပးပါတယ္။

Author : ေခတ္သစ္ ဇီဝက