ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေနစဥ္ ခရီးသြားလာျခင္း

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ မိခင္ေလာင္းမ်ား အေမးမ်ားတာက ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေနစဥ္ ခရီးသြားလို႔ရသလား ၊ကိုယ္ဝန္ဘယ္ႏွပတ္အထိ ခရီးသြားလို႔ရလဲ ၊ဘာေတြ ေဆာင္ရ ၊ေရွာင္ရမလဲ ဆိုတာ ေတြပါပဲ။

ေယဘူယ်အားျဖင့္ ကိုယ္ဝန္နဲ႔ပတ္သက္လို႔ ဘာျပႆနာမွ မရွိတဲ့မိခင္ေလာင္းေတြဆိုရင္ေတာ့ ကန႔္သက္ခ်က္ တစ္စုံတစ္ရာ မရွိပါ။ မိမိတို႔ ခရီးသြားလို႔က သြားႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေမြးရက္နားနီးတဲ့အခ်ိန္ေတာ့ ေရွာင္သင့္ပါတယ္။

ခရီးမသြားခင္ မိမိတို႔ ဗိုက္အပ္ထားေသာ ဆရာမ်ားနဲ႔လည္း အရင္ ျပသ တိုင္ပင္သင့္တယ္။ သတိျပဳရန္မွာ မိမိတို႔ ခရီး နီးနီးေဝးေဝး သြားသြား ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေစာင့္ေရွာက္မႈ စာအုပ္ စာတမ္း မွတ္တမ္းမ်ား ယူသြားေစခ်င္ပါတယ္။ အေရးေပၚ အေျခအေနျဖစ္ရင္ အေရးေပၚက်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးမယ့္သူမ်ား မိမိကိုယ္ဝန္အေျခအေန သိထားရေအာင္ပါ။

ဘာေတြ ေဆာင္ရ၊ ေရွာင္ရမလဲကားျဖင့္ ခရီးသြားရင္
-Safety belt ခါးပတ္ပတ္ပါ။ ပတ္တဲ့အခါ အေပၚႀကိဳးကို ရင္သားႏွစ္ခုၾကားကေန ဗိုက္ရဲ႕ အေပၚဘက္ ၊ေအာက္ႀကိဳးကို ဗိုက္ရဲ႕ေအာက္ကေန လွ်ိဳၿပီး ပတ္ပါ။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ ဗိုက္အေပၚ ဖိအား မသက္ေရာက္ေစခ်င္ပါ။
-ကားေရွ႕ခန္းက စီးရင္ ေလအိတ္ထြက္လာမယ့္ေနရာနဲ႔ အနည္းဆုံး ၁၀လက္မခြာၿပီး စီးပါ။ ဒါမွ အက္ဆီးဒင့္ျဖစ္ရင္ ေလအိတ္က ကာကြယ္ေပးမွာပါ။
-ခရီးရွည္ သြားမယ္ဆိုရင္ ၂နာရီျခား တစ္ခါ ခရီးတစ္ေထာက္နား ၊အေပါ့အပါးသြားတာ ၊လမ္းေလွ်ာက္တာမ်ိဳး လုပ္ပါ။ ဒါမွ ေျခေထာက္မွာ ေသြးဖိအားေလ်ာ့ကာ ေျခေထာက္ေသြးခဲျခင္း ျဖစ္တာနည္းမွာပါ။

ေလေၾကာင္းခရီးသြားရင္
-ေလေၾကာင္းခရီးကို ကိုယ္ဝန္ ၁၈ပတ္နဲ႔ ၂၄ပတ္အတြင္းသာ သြားသင့္ပါတယ္။ ၂၄ပတ္ေက်ာ္ရင္ မသြားေတာ့တာ အေကာင္းဆုံးပါ။ မျဖစ္မေန သြားရမယ္ဆိုရင္မိမိတို႔ ဗိုက္အပ္ထားတဲ့ ဆရာဝန္နဲ႔ တိုင္ပင္ပါ။
-ေလေၾကာင္းခရီးသြားမည္ဆိုက ေလေၾကာင္းလိုင္းထံ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မ်ား စီးနင္းလို႔ အဆင္ေျပ ၊မေျပ စုံစမ္းပါ။ ႏိုင္ငံျခား ေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ားတြင္ သူ႔ေလေၾကာင္းလိုင္း အလိုက္ သတ္မွတ္ထားခ်က္မ်ားရွိပါတယ္။
-ျဖစ္ႏိုင္ရင္ ေလွ်ာက္လမ္းနဲ႔ အနီးဆုံးေနရာကို ေ႐ြးပါ။
– Safety belt ခါးပတ္ပတ္ပါ။ ပတ္တဲ့အခါ အေပၚႀကိဳးကို ရင္သားႏွစ္ခုၾကားကေန ဗိုက္ရဲ႕ အေပၚဘက္ ၊ေအာက္ႀကိဳးကို ဗိုက္ရဲ႕ေအာက္ကေန လွ်ိဳၿပီး ပတ္ပါ။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ ဗိုက္အေပၚ ဖိအား မသက္ေရာက္ေစခ်င္ပါ။
-ခရီးရွည္ သြားမယ္ဆိုရင္ ၂နာရီျခားတစ္ခါ အေပါ့အပါးသြားတာ ၊လမ္းေလွ်ာက္တာမ်ိဳး ၊ေျခေထာက္ကို ႏွိပ္နယ္ေပးတာ ၊လႈပ္ရွားေပးတာမ်ိဳး လုပ္ေပးပါ။ ဒါမွ ေျခေထာက္မွာ ေသြးဖိအားေလ်ာ့ကာ ေျခေထာက္ေသြးခဲျခင္း ျဖစ္တာနည္းမွာပါ။
-ကဖင္းဓာတ္ပါေသာ အခ်ိဳရည္မ်ား ၊ေကာ္ဖီ လက္ဖက္ရည္မ်ား ေသာက္တာေလ်ာ့ပါ။

Author : ေခတ္သစ္ ဇီဝက