ေမြးကင္းစကေလးမ်ားတြင္ အသားဝါရျခင္းအေၾကာင္းမ်ား

ေမြးကင္းစကေလး (Neonate) မ်ားတြင္ ျဖစ္ေသာ အသားဝါျခင္းကို ေဆးပညာအရ Neonatal Jaundice ဟုေခၚသည္။ ေမြးကင္းစကေလးမ်ားတြင္ အသားဝါျခင္း(Neonatal Jaundice)ကို ၁။ ပုံမွန္ သို႔မဟုတ္ ဇီဝကမၼျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ အသားဝါျခင္း(Physiological Jaundice) ၂။ ေရာဂါ သို႔မဟုတ္ အေၾကာင္းတစ္ခုခုေၾကာင့္ အသားဝါျခင္း(Pathological Jaundice) ဆိုၿပီးအၾကမ္းအားျဖင့္ ႏွစ္မ်ိဳးခြဲျခားထားသည္။ ၁။ပုံမွန္ သို႔မဟုတ္ ဇီဝကမၼျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္အသားဝါျခင္း(Physiological Jaundice) ေမြးကင္းစကေလးအမ်ားစုသည္ ေရာဂါေၾကာင့္မဟုတ္ဘဲ ပုံမွန္ သို႔မဟုတ္ ဇီဝကမၼျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္အသားဝါျခင္းမ်ိဳး(Physiological Jaundice) ျဖစ္တတ္ၾကပါသည္။ ဇီဝကမၼျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ အသားဝါျခင္းသည္ ေမြးၿပီး သုံးရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ စျဖစ္တတ္ေလ့ရွိကာ ငါးရက္ေျမာက္တြင္ အဝါဆုံးအေျခအေနသို႔ေရာက္ၿပီး ၇ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ သူ႔အလိုလို ေပ်ာက္သြားေလ့ရွိသည္။ လမေစ့ဘဲ ေမြးတဲ့ကေလးမ်ားတြင္ေတာ့ ၂ရက္ေနာက္က်ကာ ၉ရက္ေျမာက္က်မွသာ ေပ်ာက္သြားေလ့ရွိသည္။ ပုံမွန္အသားဝါျခင္း သို႔မဟုတ္ ဇီဝကမၼျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္အသားဝါျခင္းသည္ […]

Read More

ေမြးကင္းစကေလးနဲ႔ ခ်က္ပုပ္နာ

သားသားမီးမီးတို႔ရဲ႕ ေဖေဖ ေမေမတို႔အေနနဲ႔ ေမြးကင္းစကေလးရဲ႕ ခ်က္ပုပ္နာအေၾကာင္းကို သိထားသင့္ပါတယ္။ ပုံမွန္အားျဖင့္ ကေလးခ်က္သည္ ၅ရက္ ၁ပတ္ဆို ေႂကြတတ္တယ္။ ခ်က္မေႂကြခင္ ျဖစ္ျဖစ္၊ ခ်က္ေႂကြၿပီးၿပီး ျဖစ္ျဖစ္ ေအာက္ပါလကၡဏာေတြ ေတြ႕ရင္ ခ်က္ပုပ္နာလို႔ ေခၚႏိုင္တယ္။ -ခ်က္မွာ စိုေနတယ္ -ခ်က္မွာ ျပည္တည္မယ္ -ခ်က္ကေန အနံ႔ေတြ ထြက္မယ္ -ခ်က္ပတ္လည္ နီျမန္း ေရာင္ရမ္းတယ္ ဘာေၾကာင့္ ခ်က္ပုပ္နာ ျဖစ္ရတာလဲ -ခ်က္ကို ဘာမႈန႔္ ညာမႈန႔္ အမႈန႔္မ်ိဳးစုံ မိမိဘာသာ ထည့္ၾကတာ (ဥပမာ-နႏြင္းမႈန႔္မ်ား ၊ေဆးတို႔ဖတ္ႀကီးမ်ား) -ခ်က္ကို သန႔္သန႔္ ရွင္းရွင္း မထားတာ -ကေလး ေမြးစဥ္က ကြၽမ္းက်င္ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားနဲ႔ မေမြးတဲ့အခါ မသန႔္ရွင္းတဲ့ အရာမ်ားနဲ႔ ခ်က္ႀကိဳးခ်ည္ျခင္း မသန႔္ရွင္းတဲ့ ကတ္ေၾကးမ်ားနဲ႔ ခ်က္ႀကိဳးညႇပ္ျခင္း […]

Read More